Om Vellevgård

From Vellevgaard

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 20:12, 8 July 2014
KrN (Talk | contribs)
2008
← Previous diff
Current revision
KrN (Talk | contribs)

Line 1: Line 1:
-__NOTOC__+{{menu}}
-Naviger til: [[Main_Page|Forside]] [[Billeder]] [[Familien]] [[Kort]]+ 
-----+= Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.=
-=== Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.===+
===1990=== ===1990===
Line 22: Line 21:
* Tyrekalvene til slagtning ophører. * Tyrekalvene til slagtning ophører.
* Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha * Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha
-* Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer): fuld tid, herudover 1 fuldtidsansat+* Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer): fuld tid, herudover 1 fuldtidsansat.
=== 2007 === === 2007 ===
-* Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer o+* Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer.
 +* Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 4 fuldtidsansatte.
=== 2008 === === 2008 ===
* Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha. * Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha.
 +* 750 Malkekøer.
 +* Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 9 fuldtidsansatte.
=== 2014 === === 2014 ===
* Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha. * Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha.
 +* 870 Malkekøer.
 +* Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 13 fuldtidsansatte.
===Arbejdskraft=== ===Arbejdskraft===
* Herman Nielsen (ejer): fuld tid * Herman Nielsen (ejer): fuld tid
-* Herudover 1 fuldtaidsansat+* Herudover 13 fuldtaidsansatte
===Drift=== ===Drift===
-* Om sommeren er køerne på græs om dagen samt de drægtige kvier.+* Om sommeren er de drægtige kvier på græs.
-* Der fodres med fuldfoder samt kraftfoder i automater i malkestalden+* Der fodres med fuldfoder.
===Famillie=== ===Famillie===
-* Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, fuldtidsarbejde i Region-midt.+* Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, hos Region-midt.
===Børn=== ===Børn===

Current revision

Naviger til: Mælkeproduktion Kvægbrug Markbrug Hesteavl Familien Om Vellevgård Medieomtale Jobs Billeder Kontakt


Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.

1990

 • Købte Vellevgård.
 • 60 Jerseykøer i bindestald, og 27 Ha agerjord.

1995

 • Byggede ny foderlade 860 m2, og stuehus 247 m2

2000

 • Byggede ny løsdriftsstald med plads til 190 jersey køer.
 • Sildebens malkestald med 2x10 aftagere.
 • Plads til kvie opdræt

2002

 • Spædekalvene flyttes udendørs i hytter.

2004

 • Tyrekalvene til slagtning ophører.
 • Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha
 • Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer): fuld tid, herudover 1 fuldtidsansat.

2007

 • Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer.
 • Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 4 fuldtidsansatte.

2008

 • Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha.
 • 750 Malkekøer.
 • Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 9 fuldtidsansatte.

2014

 • Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha.
 • 870 Malkekøer.
 • Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 13 fuldtidsansatte.

Arbejdskraft

 • Herman Nielsen (ejer): fuld tid
 • Herudover 13 fuldtaidsansatte

Drift

 • Om sommeren er de drægtige kvier på græs.
 • Der fodres med fuldfoder.

Famillie

 • Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, hos Region-midt.

Børn

 • Amalie, født 1994
 • Jette, født 1994
 • Ida, født 1996
 • Andreas, født 1996
 • Sissel, født 2000
Personal tools