Vellevgaard:General disclaimer

From Vellevgaard

Jump to: navigation, search

Copyright (C) og ophavsretslig beskyttet materiale

Billeder og andet materiale på dette domaine (vellevgaard.dk) er copyright beskyttet og ophavsretten tilhører de respektive fotografer og forfattere. Det er tilladt at gemme dette til privat brug of erindringer. Alt anden brug af materialet til interne firmamæssige formål, enhver form for offentlig fremførelse, offentliggørelse, trykning, udgivelse (på ethver materiale og medie herunder, men ikke begrænset til trykte, digitale og distribution via alle former for netværk, tv og radio) er forbudt uden skriftlig tilladelse fra opretshaveren.

Ansøgninger kan sendes til webmaster@vellevgaard.dk eller direkte til de nævnte copyright holdere.

Summary of the above copyright in english. (The danish version above is the original legal version)


All pictures are copyrighted by the photographers mentioned at each photo. If no photographer is mentioned, copyright still apply to the photographers.

You may feely use the pictures for your private use and memories, nothing else is alloved.

Use of material from this webpage in comercial or for publishing, transmission by any network including any digital networks, TV and radio is strictly forbidden without written permission from the copyright holder.

If in doubt contact webmaster@vellevgaard.dk by email.

Personal tools