Kvægbrug

From Vellevgaard

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 18:51, 8 July 2014
Amalie (Talk | contribs)

← Previous diff
Current revision
KrN (Talk | contribs)

Line 1: Line 1:
-__NOTOC__+{{menu}}
-Naviger til: [[Historie]] [[Kvægbrug]] [[Billeder]] [[Familien]] [[Kort]]+
-Vellevgård malker 850 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i "Horn" hvor der malkes xxx køer+= Malkekøer=
-På gården i Horn består bestanden nu af krydsningskvæg hvor der siden 2007 er arbejdet på at avle imod ren jersey fra forskellige malkeracer bla. RDM og SDM.+Vellevgård malkes 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer. På gården i Kærmose ved Fårvang, malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer.
-gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle Jersey.+Kærmose består bestanden af krydsningskvæg Jersey, SDM og RDM.
-alle gårdene går dyrene i løsdrift og malkes i sildebensmalkestald Vellevgård og Pindborgvej, og i Horn anvendes Lely malkerobotter. +gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer.
-I 2011 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 3 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt.+På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter.
 += Ungdyr=
 +I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 3 kalve dagligt.
-Ungdyr: Terp, Horn.+Ungdyrene går på spalter med sengebåse.

Current revision

Naviger til: Mælkeproduktion Kvægbrug Markbrug Hesteavl Familien Om Vellevgård Medieomtale Jobs Billeder Kontakt


Malkekøer


Vellevgård malkes 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer. På gården i Kærmose ved Fårvang, malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer.

På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg Jersey, SDM og RDM.

På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer.

På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter.

Ungdyr

I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 3 kalve dagligt.

Ungdyrene går på spalter med sengebåse.

Personal tools