Kvægbrug

From Vellevgaard

Revision as of 18:44, 8 July 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Vellevgård malker 850 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i "Horn" hvor der malkes xxx køer

På gården i Horn består bestanden nu af krydsningskvæg hvor der siden 2007 er arbejdet på at avle imod ren jersey fra forskellige malkeracer bla. RDM og SDM.

Personal tools