Kvægbrug

From Vellevgaard

Revision as of 18:50, 8 July 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Vellevgård malker 850 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i "Horn" hvor der malkes xxx køer


På gården i Horn består bestanden nu af krydsningskvæg hvor der siden 2007 er arbejdet på at avle imod ren jersey fra forskellige malkeracer bla. RDM og SDM.

På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle Jersey.

På alle gårdene går dyrene i løsdrift og malkes i sildebensmalkestald på Vellevgård og Pindborgvej, og i Horn anvendes Lely malkerobotter.

I 2011 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 3 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt.


Ungdyr: Terp, Horn.

Personal tools