Kvægbrug

From Vellevgaard

Revision as of 20:00, 8 July 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Naviger til: Historie Kvægbrug Billeder Familien KortVellevgård malker 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i Kærmose i Horn ved Fårvang hvor der malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer.

På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg jersey, sdm og rdm.

På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer.

På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter.

I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt.


Ungdyr: Terp, Horn.

Personal tools